Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Podmínky používání
 • UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

  Tato dohoda řídí a upravuje podmínky užívání stránek Depositphotos. Informace týkající se práv a licencí na využívání royalty-free souborů je uveden ve Standartní a Rozšířené licenční smlouvě.

  Tyto stránky vlastní a provozuje Depositphotos, společnost s ručením omezeným. Přístup ke všem souborům a funkcím je poskytován uživateli za předpokladu, že přijímá a souhlasí s Uživatelskými podmínkami. Používáním stránek uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami. Pokud uživatel nesouhlasí se současnými Uživatelskými podmínkami, měl by opustit tyto stránky.

  Depositphotos si vyhrazuje právo revidovat a měnit Uživatelské podmínky kdykoliv bez předchozího upozornění. Uživatel souhlasí, že k získání kompletních aktuálních informací v Uživatelských podmínkách by měl pravidelně navštěvovat tuto sekci. Pokračováním používání webových stránek po zveřejnění případných změn dává uživatel najevo svůj souhlas s platnými změnami.

  Uživatel nemá právo zasahovat do bezpečnostních opatření stránek nebo jinou podobnou cestou použít stránky či jiné systémové zdroje, sítě a služby, které jsou přístupné či připojené ke stránkám, poškozujícím způsobem. Uživatel se zavazuje používat tyto stránky zcela v souladu se zákonem a určenými omezeními.

  1. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  Všechna aktiva webových stránek včetně systému organizace a prezentace souborů na stránkách jsou majetkem společnosti Depositphotos a jejích akcionářů a jsou chráněny soudními a podřízenými zákony, které se týkají duševního vlastnictví, včetně ale nejen na ochranu autorských práv a jinými podobnymi zákony.

  V případě neexistence zvláštní písemné dohody s Depositphotos (jakož i Standartní licenční smlouvy) je zakázáno nepodmíněné používání souborů nabízených na stránkách bez písemného souhlasu Depositphotos.

  Soubory dostupné na stránkách mohou být kopírovány a použity pro soukromé užití pouze pro nekomerční či vzdělávací účely. Rovněž je zakázáno měnit soubory jakýmkoliv způsobem (například odstranit nebo schovat autorskou značku). Uživatel nemá právo vytvářet odvozená díla ze souborů prezentovaných na stránkách či je jinak podobně použít.

  2. DŮVĚRNOST

  Depositphotos respektuje důvěrnost soukromých a osobních informací všech zúčastněných stran. Další informace o postupu sbírání, užívání a zpřístupnění důvěrných informací uživatele naleznete v Ochraně osobních údajů. Doporučujeme uživateli seznámit se s tímto dokumentem.

  3. AKTUALIZACE STRÁNEK

  Depositphotos pravidelně aktualizuje technické, obsahové a další informace na stránkách. Přesto si Depositphotos nečiní nárok zaručující úplnost, přesnost a servilnost informací uvedených na stránkách. Depositphotos může přidávat, prohlížet nebo mazat informace, zdroje a služby uveřejněné na stránkách. Depositphotos si také vyhrazuje právo provádět změny na stránkách bez předchozího upozornění.

  4. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

  Na stránkách se mohou objevovat odkazy na jiné stránky. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro pohodlí uživatele. Jejich přítomnost neznamená, že jsou doporučovány nebo odsouhlaseny společností Depositphotos. Depositphotos také neručí za jejich bezpečnost a soulad s  uživatelovým očekáváním. Depositphotos nenese odpovědnost v případě ztráty, přímé či implicitní, způsobené návštěvou přicházející z Depositphotos nebo použitím služeb dostupných na tsránkách třetí strany.

  5. SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ VIRY

  Občas může dojít k potížím způsobených poruchou internetového připojení, provozu softwaru, přenosu dat, což způsobí, že se na stránkách objeví nesprávné nebo neúplné kopie údajů. Stejně tak mohou stránky obsahovat škodlivý kód či programy infikované počítačovými viry.

  Depositphotos nezodpovídá a nenese žádnou odpovědnost spojenou s činností jakéhokoliv softwaru, přítomností jakýchkoli počítačových virů nebo jiných elementů se škodlivým kódem, přítomnosti ničivých nebo nebezpečných souborů, které se mohou roznášet nebo jinak ovlivňovat software a hardware při uživatelově prohlížení stránek, přístup k informacím na webu nebo stahování jakýchkoliv souborů z webu. Depositphotos velmi podporuje používání anti-virusového programu nebo jiných ochranných programů při interakci se všemi webovými stránkami.

  6. PREZENTOVANÉ FORMÁTY SOUBORŮ

  Obsah stránek a stránky samotné jsou k dispozici k prohlížení a užívání bez osobního zásahu ze strany těchto stránek (s výjimkou pre-moderování), bez podmínek a záruk jakéhokoliv druhu, vyjádřených či předpokládaných. Tyto záruky zahrnují podmínky a záruky prodejnosti. Depositphotos negarantuje, že obsah stránek, jejich činnost nebo stránky jako celek budou splňovat očekávání a požadavky uživatele, ani to, že proces jeho užívání bude bez závad a bez přerušení.

  7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  Uživatel potvrzuje, že chápe a přijímá odpovědnost a přebírá veškerá rizika vyplívající z užívání stránek bez omezení.

  Depositphotos, jeho zaměstnanci, ředitelé, partneři, akcionáři a agenti nenesou odpovědnost za selhání nebo vypnutí stránek s následkem ztráty obchodních informací, zisku nebo jiné finanční ztráty v souvislosti s nároky jakéhokoliv druhu, ztráty, žádosti, činnost a ostatní události vyplývající z těchto Uživatelských podmínek, jakož i mimo její jurisdikci, včetně neomezené navigace, použití, přístup k jakýmkoliv materiálům nebo jejich částí, jakož i všechna příslušná práva, i kdyby byla Depositphotos  poučena o teoretické možnosti vzniku škod bez ohledu na to, zda se událost a selhání stalo z důvodu porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných, či byla založena na porušení zákona, nedbalosti, smluvních závazků, nebo jiných podobných případů a situací či nikoliv.

  Celkový souhrn odpovědnosti Depositphotos v souvislosti s používáním stránek zcela nebo zčásti nebo jeho obsah v peněžním ekvivalentu není vyšší než 10 USD.

  8. ODŠKODNĚNÍ

  Souhlasem s podmínkami této smlouvy bere uživatel na vědomí, že odškodní, bude obhajovat a podporovat Depositphotos, její pobočky, přispěvatele a příslušné ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, akcionáře, partnery a agenty (souhrnně „strany Depostiphotos“) kryté před a proti všem nárokům, odpovědnosti, strátám, škodám, nákladům a výdajům (včetně přiměřených právních polatků) vzniklé v kterékoliv z Depositphotos stran jako důsledek nebo v souvislost s ní, jakékoliv porušení nebo údajné porušení uživatelem nebo kýmkoliv, kdo jedná jeho jménem k některému z ustanovení této smlouvy.

  9. POSTUP PŘI OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ PROHLÁŠENÍ

  Depositphotos respektuje zákony duševního vlastnictví a předpokládá, že se všichni jeho uživatelé řídí stejnými zásadami. V případě, že uživatel věří, že jeho duševní vlastnictví bylo okopírováno a použito v rozporu s jeho právy nebo jeho duševního vlastnictví bylo porušeno jinak, měl by předložit písemné oznámení společnosti Depositphotos obsahující následující informace:

  Dopis s výše uvedenými údaji by měl být adresován generálnímu řediteli Depositphotos Inc. Prostřednictvím kontaktování nás nebo zasláním emailu na support@depositphotos.com.

  10. PLATNÉ ZÁKONY

  Platnost, výklad a prosazování těchto Podmínek použití, otázky vyplývající z nebo v souvislosti s výkonem či porušením těchto Podmínek použití a související záležitosti se řídí vnitřními zákony státu New York (bez ohledu na volbu právní doktríny). Jakýkoliv právní úkon nebo řízení týkající se platnosti, výkladu a prosazování těchto Podmínek použití, otázky vyplývající z nebo v souvislosti s výkonem či porušením těchto Podmínek použití a související záležitosti, musí být podány výlučně státnímu nebo federálnímu soudu, který se nachází ve státě a oblasti New York. Všechny strany souhlasí s výhradní jurisdikcí těchto soudů a upuštěním od námitek k vhodnosti či pohodlí těchto míst. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se netýká ani jinak neovlivňuje tyto Podmínky použití.

  11. OBECNÁ USTANOVENÍ

  Nebude-li Depositphotos vyžadovat nebo vymáhat přísná plnění ustanovení této dohody, nesmí to být chápáno jako zřeknutí se jakéhokoliv ustanovení či práva. Pokud na území určitého státu není možné plnit kterékoliv z ustanovení Uživatelských podmínek, zcela nebo zčásti, a strany nejsou schopny dospět k dohodě, bude tato otázka vyřešena soudní cestou. Pro tento případ může soud vybrat nejbližší právní ustanovení, podle kterého mohou Být Uživatelské podmínky plněny částečně nebo v plné výši.

  12. KONTAKTY

  V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s ustanoveními v tomto dokumentu kontaktujte prosím Depositphotos pomocí kontaktních informací uvedených níže.

  Kontaktní informace:

  E-mail: support@depositphotos.com.

  Nebo použijte link: Kontaktujte nás.

  13. POTVRZENÍ

  PŔIJETÍM TÉTO DOHODY DÁVÁ UŽIVATEL NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TUTO SMLOUVU, ROZUMÍ JI A MĚL PŘÍLEŽITOST HLEDAT NEZÁVYSLÉ PRÁVNÍ STANOVISKO PŘED ODSOUHLASENÍM. S OHLEDEM NA SCHVÁLENÍ POSKYTOVÁNÍ OBSAHU STRÁNEK SPOLEČNOSTÍ DEPOSITPHOTOS UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE JE VÁZÁN S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. UŽIVATEL DÁLE SOUHLASÍ, ŽE TOTO JE ÚPLNÉ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ K DOHODĚ MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS, KTERÉ NAHRAZUJE KAŽDÝ NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ SOUHLAS, ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÝ A VEŠKEROU DALŠÍ KOMUNIKACI MEZI UŽIVATELEM A DEPOSITPHOTOS TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TÉTU SMLOUVY.

  Upozornění: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do ostatních jazyků pro naše anglicky nemluvící uživatele. Pokud existují rozdíly mezi anglickou a přeloženou verzí, nahrazuje verze anglická verzi přeloženou.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: