Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Ochrana soukromí
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Datum platnosti: 07/17/2014

  Tento dokument formuluje rozsah soukromí a stupeň důvěrnosti chránící informace, které uživatel ukládá během vstupní registrace na stránky a v průběhu běžného užívání služeb, programů a zařízení stránek Depositphotos. Uživatel může kdykoliv podle vlastního uvážení povolit nebo zakázat ukládání a používání jeho osobních údajů.

  Užíváním stránek dává uživatel najevo svůj souhlas s tím, že Depositphotos má pravomoc ukládat, používat a zveřejňovat jeho osobní údaje v souladu s pravidly a ustanoveními této dohody.

  Depositphotos, společnost s ručením omezeným, hlásá a přijímá svoji zodpovědnost za ochranu osobních údajů uživatele. Tento dokument obsahuje pravidla, na jejichž základě jsou tyto informace shromažďovány a používány a také důvody pro zpřístupnění těchto informací na webu. Tato pravidla se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Depositphotos nebo pro ni.

  Depositphotos, společnost s ručením omezeným, byla oceněna společností TRUSTe a jejích zásad osobních údajů což znamená, že tato ochrana osobních údajů byla společností TRUSTe přezkoumána z hlediska jejích požadavků včetně transparentnosti, odpovědnosti a možnosti volby, pokud jde o shromažďování osobních údajů. Program TRUSTe nezahrnuje informace, které mohou být shromažďovány pomocí softwaru ke stažení. Program TRUSTe se vztahuje pouze k informacím, které jsou shromažďovány prostřednictvím těchto webových stránek www.depositphotos.com. Posláním společnosti TRUSTe, jakožto nezávislé třetí strany je urychlit on-line důvěru mezi spotřebiteli a organizacemi po celém světě prostřednictvím své významné značky důvěry a inovativního řešení důvěryhodnosti. Pokud máte dotazy či stížnosti týkající se našich zásad ochrany osobních údajů nebo s postupy s tím spojenými, kontaktujte nás prosím na support@depositphotos.com. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědností, kontaktujte společnost TRUSTe zde. Program TRUSTe se vztahuje pouze na informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím tohoto webu.

  1. SOUHLAS KE SBĚRU INFORMACÍ

  Během práce s těmito stránkami mohou být neosobní informace uživatele, jako je IP adresa, adresa předchozí stránky uživatele, doba navštívení, tip prohlížeče a jazyková verze, shromažďovány automaticky. Můžeme také shromažďovat a analyzovat navigační informace, zejména adresu a uživatelovu cestu po stránkách, provedené akce, přeskočení na další interní odkazy apod.

  Osobní údaje uživatele jsou shromažďovány pouze po předchozím souhlasu uživatele se sběrem a použitím určitých informací v rámci těchto pravidel. Poskytnutím tohoto povolení dává uživatel tyto informace dobrovolně.

  „Osobní údaje“ zahrnují:

  • Informace poskytnuté uživatelem při registraci na stránky, včetně přihlašovacího jména a hesla, osobních údajů (jméno a příjmení) a emailová adresa. Pokud se na stránky registrujete jako přispěvatel, požadujeme další informace, jako je poštovní adresa a kontaktní telefonní číslo.
  • Informace poskytnuté uživatelem při nákupu, což je fakturační adresa a číslo kreditní karty.
  • Pokud je uživatel registrován jako přispěvatel, informace poskytnuté jím pro platby včetně údajů o účtu v peněžním ústavu používaném pro platby, a také informace dodané uživatelem pro osobní identifikaci (kopie cestovního pasu, řidičský průkaz nebo jiný osobní doklad totožnosti).
  • Jako registrovaný uživatel budete mít také možnost poskytnout dodatečné osobní údaje jako je adresa a telefonní číslo ve vašem profilu. Můžete kontrolovat, které informace, poskytnuté Vámi se zobrazí veřejně pomocí odkazu „Upravit profil“.

  Uživatel má právo kdykoliv odmítnout předložení osobních údajů. V takovém případě však mohou některé být nabízené funkce a služby blokovány či nedostupné částečně nebo v celém rozsahu.

  2. UŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Uchovávání a užívání osobních údajů uživatele se provádí společností Depositphotos pro následující účely:

  Depositphotos má možnost odesílat sdělení o transakcích prováděných uživatelem, platební připomínky a otázky týkající se potvrzení nákupu.

  Korespondence spojené s transakcemi prováděnými uživatelem jsou obvykle vyžadovány, nesmíte se odhlásit z těch korespondencí, které nejsou reklamního charakteru. Pokud si nepřejete je dostávat, máte možnost deaktivovat svůj účet.

  Osobní údaje shromážděné Depositphotos mohou být zpracovány a uloženy v jiných zemích, v pobočkách náležících společnosti Depositphotos. Dodáním osobních informací společnosti dovoluje uživatel jejich převodu ze země původu v mezích použití.

  3. ODHALENÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

  S výjimkou situací jasně uvedených v těchto pravidlech nebude společnost Depositphotos zveřejňovat, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo zpřístupňovat osobní údaje uživatele žádné třetí straně.

  Osobní údaje uživatele mohou být zveřejněny a sdíleny partnerskými agenturami, které poskytují své služby v rámci Depositphotos. Tyto služby mohou zahrnovat převody peněz, ukládání dat, zpracovávání plateb apod. Tyto třetí strany obdrží pouze údaje nutné k provedení specifických služeb, informace budou uchovány a ochráněny stejnými zásadami a úrovní ochrany dodržovanými společností Depositphotos a nebudou použity pro jiné účely.

  Informace o uživatelích mohou být předány a zveřejněny jako obchodní aktiva v případě nabytí, prodeji nebo převzetí společnosti. V případě této nepravděpodobné události bude společnost Depositphotos informovat uživatele níže uvedeným postupem.

  Depositphotos společnost si vyhrazuje právo zveřejnit a předat osobní údaje uživatele, pokud to vyžaduje zákon a pokud je přesvědčena, že je to nezbytné pro ochranu jejích práv nebo pro dosažení souladu se soudním řízením, na soudní příkaz nebo při soudním procesu s webovými stránkami.

  4. PŘÍSTUP K  OSOBNÍM ÚDAJŮM

  Informace uvedené uživatelem na stránkách je možné přezkoumat a upravit v sekci „Hlavní menu – Profil“ nebo nás můžete kontaktovat na support@depositphotos.com. Na Vaši žádost ohledně přístupu Vám odpovíme do 30. Dnů.

  Uchováváme Vaše osobní údaje tak dlouho, dokud je aktivní Váš účet nebo pro potřebu poskytování služeb. Pokud chcete zrušit svůj účet, nebo požádat o jeho smazání či nepoužívání Vašich osobních dat k poskytování našich služeb, kontaktujte nás na support@depositphotos.com. Uchováme Vaše informace nezbytné pro dosažení souladu s našimi právními závazky, pro případ řešení sporů a prosazování našich dohod.

  5. POUŽITÍ COOKIES A JINÝCH TECHNOLOGIÍ

  Depositphotos Využívá technologii cookie pro uživatelskou registraci a ostatní funkce stránek. Cookies jsou malé textové soubory automaticky ukládané do počítače uživatele. Tyto soubory obsahují informace, které mohou být požadovány a používány serverem, který nejprve vydal tyto soubory uživateli. Cookies shromažďuje a předává informace o čase a datu uživatelovy návštěvy stránek, ID relaci, registrační informace, navigační historii atd.

  V některých případech mohou být soubory cookie našich partnerů použity při práci se stránkami. Depositphotos nemá ani přístup k nim, ani možnost je kontrolovat. Současná pravidla se týkají pouze cookies patřících a řízených společností Depositphotos.
  Naši partneři třetí strany používají čisté gify (a.k.a. webové majáky/štěnice), obrázky a skripty, které jim pomáhají lépe spravovat obsah našich stránek. Neslučujeme informace určené pro naše zákazníky či uživatele s daty personálního charakteru.

  Spolupracujeme s reklamní sítí třetí strany na umisťování reklam na našich webových stránkách a spravování našich reklam na ostatních stránkách. Reklamní síť našeho partnera používá cookies a webové majáky pro sběr informací pro identifikaci jiného než personálního charakteru o vašich aktivitách na tomto a jiných webech, aby vám zacílili reklamu na základě vašich zájmů. Pokud si nepřejete, aby tyto údaje byli použity pro účely cílené reklamy, můžete tuto funkci zrušit kliknutím zde.. Upozorňujeme, že tento krok vám nezaručí, že se vám nebude zobrazovat veškerá reklama. Budete nadále přijímat obecné reklamy.

  Uživatel může povolit nebo zakázat používání a akceptování cookies v jeho počítači. Pokud jsou soubory cookies blokovány uživatelem, může to zabránit možnosti registrace nebo provádění jiných interaktivních funkcí na stránkách, ale nebude to mít vliv na možnost uživatele provozovat obecné navigace v rámci webu.

  Emailová adresa k zasílání light boxů nebude uložena a použita k jiným účelům. Tato informace nebude sdílena s žádnými třetími stranami.

  6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE

  Depositphotos aktivně monitoruje a prosazuje standardy ochrany informací ve všech svých činnostech, jmenovitě:

  • Tvorba, management a zpráva účtu;
  • Zpracovávání uživatelových dotazů a operací na stránkách;
  • Zákaznický servis;
  • Analýza dat za účelem zvýšení kvality nabízeného zboží, produktů a technologií;
  • Poskytování a zobrazování obsahu speciálně vybraného v souladu se zájmy a preferencemi uživatele;
  • Udržování provozu interaktivních oblastí;
  • Platba provizí přispěvatelům;
  • Identifikace poskytovaných souborů jako patřících určitým přispěvatelům;
  • Provádění korespondence a kontaktování ve věcech transakcí realizovaných uživatelem;
  • Upozorňování uživatele na nové zboží a služby na stránkách.

  Protože neexistuje žádný dokonalý bezpečnostní systém chránící informace při jejich uskladňování, zpracovávání a přenosu do elektronické formy, nedává Depositphotosi přes veškeré úsilí společnosti plnou záruku jejich naprosté bezpečnosti.

  7. ZASLÁNÍ LIGHTBOXU PŘÍTELI

  Pokud se rozhodnete využít naši službu poslat náhled v lightboxu příteli, požádáme Vás o jeho emailovou adresu. Automaticky pošleme Vašemu příteli jednorázový email s výzvou k návštěvě našich stránek a zobrazení lightboxu. Depositphotos neukládá tyto informace, jsou určené pouze k odeslání tohoto jednorázového emailu.

  8. OPEN ID PŘISPĚVATEL

  Můžete se přihlásit do našich stránek pomocí přihlašovacích služeb jako je Facebook Connect nebo Open ID přispěvatel. Tyto služby budou ověřovat Vaši identitu a poskytovat Vám možnost a sdílet s námi určité osobní informace, jako je Vaše jméno a emailová adresa do předem vyplněného a námi podepsaného formuláře. Služby jako Facebook Connect Vám umožňují zveřejňovat informace o Vašich aktivitách na stránkách ve Vašem profilu a sdílet je tak s ostatními v rámci Vaší sítě.

  9. NEZLETILÍ UŽIVATELÉ

  Depositphotos nemá v úmyslu a nebude záměrně shromažďovat, požadovat nebo vyžadovat osobní informace od osob mladších 18. let bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce. Pokud je uživatel nezletilý, neměl by v žádném případě vkládat své osobní informace bez předchozího vydání souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce.

  10. ODKAZY

  Stránky mohou obsahovat odkazy na stránky, služby a funkce třetích stran, dceřiných a přidružených společností, které mohou používat a být v souladu s jinými pravidly a postupy o ustanovení důvěry, než jaké jsou uvedené zde. Depositphotos není zodpovědný za politiku důvěrnosti těchto zdrojů.

  11. BLOGY

  Naše webové stránky nabízejí veřejně přístupné blogy a komunitní fóra. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré informace, které zde poskytnete, mohou být čteny, shromažďovány a použity ostatními uživateli, kteří k nim mají přístup. Chcete-li požádat o odstranění svých osobních údajů z našeho blogu nebo z komunitního fóra, kontaktujte nás na adrese support@depositphotos.com. V některých případech nemusíme být schopni odstranit vaše osobní údaje. V tom případě vám dáme vědět, zda tomu nejsme schopni a proč.

  Náš blog je také spravován aplikací třetích stran, které mohou vyžadovat, abyste se zaregistrovali pro možnost psaní komentářů. Nemáme přístup k informacím zveřejněných na blogu ani kontrolu nad nimi. Pokud si přejete odstranit osobní údaje, které jsou v sekci komentářů, kontaktujte nebo se přihlaste do aplikace třetí strany. Chcete-li se dozvědět, jak aplikace třetí strany používá vaše osobní data, přečtěte si prosím jejich zásady ochrany osobních údajů.

  12. ZMĚNY V TĚCHTO PRAVIDLECH

  Toto prohlášení o ochraně soukromí můžeme aktualizovat tak, aby odráželo případné změny v našich informačních postupech. Pokud budeme provádět jakékoliv změny souborů, budeme Vás informovat prostřednictvím oznámení na stránkách před tím, než změna nabyde právní moci. Dopručujeme Vám pravidelně sledovat tuto stránku pro nejnovější informace o našich postupech při ochraně osobních údajů.

  13. KONTAKTUJTE NÁS

  Mále-li jakékoliv otázky či připomínky týkající se našich zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím emailem na support@depositphotos.com nebo na poštovní adrese  3500 South DuPont Highway, Dover, Kent county, DE 19901, USA.

  Upozornění: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je napsána v angličtině a je přeložena do ostatních jazyků pro naše anglicky nemluvící uživatele. Pokud existují rozdíly mezi anglickou a přeloženou verzí, nahrazuje verze anglická verzi přeloženou.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: