Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Standardní a rozšířená licenční smlouva
 • STANDARDNÍ A ROZŠÍŘENÁ LICENČNÍ SMLOUVA

  Toto je právní smlouva mezi vámi, organizací, kterou zastupujete, nebo vaším zaměstnavatelem či jinou entitou, jejíž jménem vstupujete do této smlouvy (dále jen "vy"), a Depositphotos, Inc. představující poskytovatele licence podle této smlouvy (dále jen "Depositphotos"), a určující podmínky, za kterých používáte fotografie, vektorové obrázky, videa a jiné materiály (dále jen "soubor" či " soubory") stažené z www.depositphotos.com (dále jen "stránky"), nebo jiným způsobem k dispozici prostřednictvím Depositphotos. Stažením libovolného souboru souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy (dále jen "smlouva").

  Depositphotos si vyhrazuje právo na změny, doplnění, opravy a úpravy této smlouvy kdykoliv, v oddělených částech i v celku, přičemž souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito změnami. Tyto změny jsou legitimní a účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Pokud z nějakého důvodu nesouhlasíte s touto smlouvou a s jejími podmínkami, nemáte nárok využívat zdroje těchto webových stránek.

  1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. V souladu s podmínkami v tomto dokumentu vám Depositphotos uděluje neexkluzivní, trvalou, celosvětovou, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci na použití souboru neomezený počet krát zcela nebo zčásti při vytváření položky v rámci rozsahu povolených použití, avšak neopravňuje vás k autorským právům na soubor a/nebo právům duševního vlastnictví. Veškerá autorská práva a/nebo jiná práva duševního vlastnictví souboru jsou vyhrazena Depositphotos a/nebo přispěvateli souboru.
  2. Všechny soubory na stránkách mohou být staženy v rámci Standardní a/nebo Rozšířené licence. Pro výběr příslušné licence se řiďte těmito pravidly:
  1. Je-li soubor používán k vytvoření položky, která není určena k prodeji ani k bezplatné distribuci, je vždy vhodná Standardní licence.
  2. Je-li soubor používán k vytvoření položky k prodeji nebo k bezplatné distribuci:
  1. pokud soubor hraje menší roli v položce, je vhodná Standardní licence;
  2. pokud soubor hraje hlavní roli v položce, je vhodná Rozšířená licence.
  1. Položka pro další prodej: Položka, která bude distribuována ke zvýšení komerčních příjmů (např další prodej webových šablon, trička, knihy, kalendáře, atd.). Položka vytvořená na žádost klienta není považována za položku pro další prodej. Pokud však klient distribuuje nebo má v úmyslu distribuovat tyto položky ke zvýšení komerčního příjmu, považuje se za položku pro další prodej. Při práci na projektu pro klienta berte v úvahu konečné použití položky před stažením souboru k určení příslušné licence k nákupu.
  2. Položka pro bezplatnou distribuci: Položka, která bude distribuována širokému publiku bez zvyšování jakýchkoliv komerčních příjmů (například bezplatné webové šablony, pohlednice, letáky, atd.).
  2. Definice "podružné role" a "hlavní role" souboru v položce

  Role, kterou hraje soubor v položce, je určena hodnotou, kterou soubor přidává položce a do jaké míry soubor ovlivňuje rozhodnutí zákazníka zvolit právě tuto položku, a to zejména u podobných položek.

  1. Hlavní role: Soubor se považuje za hlavní roli v položce, pokud je primární, definovanou nebo důležitou součástí položky, pokud zvyšuje vnitřní hodnotu položky, nebo ovlivňuje preference zákazníka pro tuto konkrétní položku.
  2. Podružná role: Soubor se považuje za podružnou roli v položce, pokud je vedlejší součástí položky, nepřidává jí signifikantní hodnotu a nemá vliv na preference zákazníka pro tuto položku.
  3. STANDARDNÍ LICENCE
  1. Standardní licence umožňuje použít stažený soubor pro vytvoření všeho druhů zboží (s výjimkou položek za účelem dalšího prodeje nebo položek k volné distribuci, kde hraje soubor hlavní roli v položce a je pro ní přidanou hodnotou).
  2. Podmínky:
  Množství návštěvníků webových stránekNeomezeno
  Množství kopií nebo zobrazeníDo 500,000
  Množství kopií nebo zobrazení v elektronickém použitíDo 500,000
  Maximální povolená velikost (rozlišení) nemodifikovaného souboru v elektronickém použitíNeomezeno
  (rozlišení by nemělo být vyšší než rozlišení displeje zamýšleného zobrazovacího zařízení).
  Tvorba všech druhů předmětů
  (kromě položek k dalšímu prodeji a položek k volné distribuci, kde hraje soubor hlavní roli v položce a je pro ní přidanou hodnotou)
  Povoleno
  Tvorba položek za účelem dalšího prodeje nebo položek k volné distribuci, kde soubor hraje v položce podružnou roliPovoleno
  Tvorba položek za účelem dalšího prodeje nebo položek k volné distribuci, kde soubor hraje v položce hlavní roli a je pro ní přidanou hodnotouZakázáno
  1. Příklady povoleného užití:
  1. Digitální užití: stránky; reklamní bannery; spořiče obrazovek; tapety; software (pro PC a mobilní zařízení); e-pohlednice; emaily; e-knihy; prezentace (PowerPoint, Flash, atd); filmy, videa a televizní reklamy; neoficiální loga; osobní použití; atd.
  2. Tištěné užití: inzeráty v novinách a časopisech; tištěné reklamní materiály; obaly a ilustrace knih, noviny, časopisy; vizitky; letáky; plakáty; CD/DVD obaly, etikety a obalový materiál; papírnictví: šanony, zápisníky, pera, tužky a nálepky; přívěsky; kalendáře; hrnky a skleničky; podložky pod myš; trička, oděvy; osobní nekomerční použití; atd.
  3. Tištěné i digitální užití určené pro vysílání, veřejné výstavy nebo reprodukce: celkový počet diváků, zobrazení, kopií či výtisků nesmí překročit 500.000 (pět set tisíc). Toto omezení počtu návštěvníků neplatí v případě tvorby webových stránek.
  4. Rozšířená licence
  1. Rozšířená licence zahrnuje všechna povolená použití v rámci Standardní licence, Nemá žádná omezení na počet kopií, tisků nebo zobrazení a umožňuje použít stažený soubor pro vytvoření položky za účelem dalšího prodeje či položky k bezplatné distribuci, kde soubor hraje hlavní roli a je zde přidanou hodnotou.
  2. Podmínky:
  Množství návštěvníků webových stránekNeomezeno
  Množství kopií nebo zobrazeníNeomezeno
  Množství kopií nebo zobrazení v elektronickém použitíNeomezeno
  Maximální povolená velikost (rozlišení) nemodifikovaného souboru v elektronickém použitíNeomezeno
  (rozlišení by nemělo být vyšší než rozlišení displeje zamýšleného zobrazovacího zařízení).
  Tvorba položek za účelem dalšího prodeje nebo položek k volné distribuci, kde soubor hraje v položce podružnou roliPovoleno
  Tvorba položek za účelem dalšího prodeje nebo položek k volné distribuci, kde soubor hraje v položce hlavní roli a je pro ní přidanou hodnotouPovoleno
  1. Příklady povoleného užití:
  1. Digitální užití: stránky; webové šablony; reklamní bannery; spořiče obrazovek; tapety; software (pro PC a mobilní zařízení); e-pohlednice; emaily; e-knihy; prezentace, prezentační šablony (PowerPoint, Flash, atd.); šablony dokumentů; jakékoliv jiné šablony; filmy, videa a televizní reklamy; neoficiální loga; položky určené k dalšímu prodeji a bezplatné distribuci; osobní nekomerční i komerční použití; atd.
  2. Tištěné užití: inzeráty v novinách a časopisech; tištěné reklamní materiály; obaly a ilustrace knih, noviny, časopisy; knihy skládající se zcela nebo převážně z ilustrací; vizitky; letáky; plakáty; CD/DVD obaly, etikety a obalový materiál; papírnictví: šanony, zápisníky, pera, tužky a nálepky; přívěsky; kalendáře; hrnky a skleničky; podložky pod myš; trička, oděvy; položky pro další prodej či distribuci; osobní nekomerční i komerční použití; atd.
  5. SOUBORY "POUZE PRO UŽITÍ EDITORIAL"
  1. Soubory označené jako "Pouze pro použití editorial" se prodávají pod omezenou standardní licencí a pro komerční užití nebo pro reklamu jsou zakázány. Tyto soubory mohou obsahovat obrázky lidí bez smlouvy s modely, soukromé vlastnictví, známé ochranné známky a další chráněné prvky, pro které mohou být vyžadovány zvláštní povolení v komerčním využití a v reklamě.
  2. Při použití takového souboru musíte vynaložit dostatečné úsilí k uvedení kreditu vlastníka autorských práv (přispěvatele Depositphotos) a Depositphotos a přidat odkaz na www.depositphotos.com (v případě potřeby). Poznámka k autorským právům musí obsahovat následující: "[Jméno či přezdívku přispěvatele (autor)] /Depositphotos.com".
  3. Příklady povoleného použití:
  1. Vydavatelství: noviny, časopisy, atd.; články a publikace na blozích a webových stránkách, články v encyklopediích, příručky, nekomerční použití spojená s významnými událostmi; nekomerční prezentace, TV programy; dokumentární filmy; zprávy; osobní použití.
  1. Příklady zakázaného užití:
  1. Jakékoliv komerční účely; reklama; ochranné známky či produkty propagace; atd.
  6. ZÁKAZ POUŽITÍ SOUBORŮ
  1. Nesmíte:
  1. Poskytovat k dispozici ke stažení na sdíleném disku zdarma služby, software nebo webové stránky za účelem výměny, přenosu nebo distribuce souborů;
  2. Přenášet, prodávat, sublicencovat, pronajímat, darovat nebo jinak převést soubor či práva k němu třetím osobám;
  3. Vytvořit podmínky, za nichž může být soubor získaný z výrobku;
  4. Povolit třetím osobám přístup k souboru pro další použití;
  5. Používat neupravený soubor v e-formátu s rozlišením větším než rozlišení displeje zamýšleného zobrazovacího zařízení;
  6. Použít soubor označený "Pouze pro editorial použití" pro komerční účely;
  7. Použít soubor k vytvoření oficiálního loga, názvu společnosti, nebo obchodní značky;
  8. Použít soubor způsobem, který porušuje práva duševního vlastnictví souboru nebo obchodní značku třetí osoby, nebo který by vedl ke stížnosti na klamavou reklamu či nekalou soutěž;
  9. Použít soubor pro SPAM korespondenci;
  10. Použít soubor způsobem, který konkuruje obchodu Depositphotos;
  11. Zobrazovat, užívat nebo zveřejnit soubor způsobem, který by vedl k závěru, že model v souboru schvaluje či se ztotožňuje s položkou nebo službou jakéhokoli podniku či obchodní značky;
  12. Ukázat osobu zobrazenou v souboru v citlivé situaci, která by mohla být považována za urážlivou či nelichotivou pro tuto osobu (např související s mentálními a tělesnými deficity, sexuálními či sexuálně implikovanými aktivitami či zálibami, trestnou činností, fyzickým či duševním zneužitím nebo nemocí);
  13. Použít soubor pro pornografické, nezákonné nebo nemorální účely;
  14. Použít soubor v předmětech nebo výrobcích, které by mohly ztrapnit nebo ponížit osobu či model v souboru;
  1. Jakékoliv zakázané použití souboru se považuje za porušení autorských práv. Vy jste odpovědní za všechny škody způsobené porušením autorských práv, včetně případných nároků třetích stran. Depositphotos si také vyhrazuje právo odvolat svou licenci libovolnému souboru, který jste použili způsobem považovaným za porušení autorských práv.
  7. OMEZENÍ POUŽITÍ
  1. Standardní a Rozšířená licence jsou licence pro jediné použití. Jednorázová licence opravňuje pouze jednu (1) osobu (uživatele) ke stažení a použití souborů. Nicméně máte možnost převádět materiály či odvozená díla, které obsahují soubory svým klientům k reprodukování v rámci povoleného užití za předpokladu, že si nebudou přisvojovat žádná další práva k souborům a nesmí získat přístup k těmto souborům, nebo je extrahovat z poskytnutých materiálů.
  2. Současné používání stejného účtu na webových stránkách více uživateli je zakázáno. Každý uživatel, který chce mít přístup k webovým stránkám, musí mít svůj vlastní účet. Webové stránky nabízí speciální plány pro firemní použití a vícenásobný přístup uživatelů. Kontaktujte prosím naši službu podpory ohledně podrobností, nebo navštivte naši stránku plány pro týmy.
  8. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

  Vaše práva na soubor jsou předmětem této smlouvy a vy vstupujete do této smlouvy po stažení libovolného souboru. Máte právo používat stažený soubor za předpokladu, že na vašem účtu neexistují žádné platby po lhůtě splatnosti, odmítnuté platby nebo vrácené platby kreditní kartou či šekem. Pokud je na vašem účtu platba po splatnosti, ztratíte právo používat stažený soubor do zaplacení zůstatku v plné výši a vy musíte přestat používat soubor nebo jakékoli odvozené dílo a vynaložit veškeré potřebné úsilí k zastavení používání, dokud nebude zůstatek splacen v plné výši. Kromě toho ja vaší povinností uhradit Depositphotos všechny náklady (včetně poplatků za právní zastoupení) vzniklé při prodlení. Depositphotos si vyhrazuje právo zrušit nebo upravit libovolnou licenci udělenou touto smlouvou nebo vyměnit jakýkoli soubor za podobný/alternativní z jakéhokoliv důvodu.

  9. NEZÁVISLÝ AUDIT

  Depositphotos si vyhrazuje právo kontrolovat použití souboru k ověření shody s touto smlouvou. Vaší povinností je poskytnout všechny příslušné dokumenty pro toto ověření. Každý takový audit se provádí na náklady Depositphotos, kromě případu, kdy tento audit odhalí vaše prodlení k platbě. V takovém případě platíte prodlení v plné výši společně s úrokovými náklady vzniklé v období auditu.

  10. ZÁRUKY A NÁHRADY ŠKODY
  1. Depositphotos ručí a garantuje, že nahraný soubor použitý plně v souladu s touto smlouvou neporušuje žádná autorská práva, morální, a práva duševního vlastnictví, obchodní značky, ani žádná práva třetích osob na ochranu soukromí či publicity.
  2. Na soubory označené "Pouze pro editorial užití" neposkytuje Depositphotos žádnou záruku ani garanci, pokud jde o využití lidí, obchodních značek, log, uměleckých děl nebo architektury zobrazených v těchto souborech. Navzdory skutečnosti, že Depositphotos činí veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila přesné popisy souborů označené "Pouze pro editorial užití", nemůže Depositphotos zaručit přesnost těchto informací.
  3. Jste zodpovědní za použití souboru a získání příslušných licencí pro jeho použití. Nahráním souborů na web přispěvatelé (autoři) ručí Depositphotos, že k nim mají všechna potřebná autorská práva. Depositphotos je zplnomocněným zástupcem, který distribuuje a licencuje soubory nahrané přispěvately.
  4. Soubory na těchto stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou" bez jakékoli záruky. Vy přebíráte veškerá rizika spojená s kvalitou a použitím souboru. Depositphotos nenese odpovědnost za případné škody, náklady a ztráty vzniklé v důsledku vašeho použití souboru.
  5. Souhlasíte s oproštěním Depositphotos, jeho úředníků, zaměstnanců, akcionářů, ředitelů, manažerů, členů a přispěvatelů z jakékoliv odpovědnosti vyplývající z vašeho použití souboru nebo povoleného odvozeného díla. Dále souhlasíte s tím, že vyrovnáte Depositphotos veškeré náklady a výdaje, které Depositphotos vzniknou při prosazování podmínek této smlouvy.
  6. Celková maximální úhrnná povinnost Depositphotos pro všechny pojistné události je limitována na pět tisíc amerických dolarů (USD $5.000).
  11. OSTATNÍ
  1. Pokud vstupujete do této smlouvy jménem svého zaměstnavatele, klienta nebo jiného subjektu, dáváte záruku, že k tomu máte plnou moc a právo. Pokud nemáte takové právo, budou všechny vaše aktivity na stránkách považovány za porušení této smlouvy.
  2. Platnost, výklad a prosazování této smlouvy, otázky vyplývající z nebo v souvislosti s výkonem či porušením této smlouvy a související záležitosti se řídí vnitřními zákony státu New York (bez ohledu na volbu právní doktríny). Jakýkoliv právní úkon nebo řízení týkající se platnosti, výkladu a prosazování této smlouvy, otázky vyplývající z nebo v souvislosti s výkonem či porušením této smlouvy a související záležitosti, musí být podány výlučně státnímu nebo federálnímu soudu, který se nachází ve státě a oblasti New York. Všechny strany souhlasí s výhradní jurisdikcí těchto soudů a upuštěním od námitek k vhodnosti či pohodlí těchto míst. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se netýká ani jinak neovlivňuje tuto smlouvu.
  3. Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a Depositphotos s ohledem na předmět této smlouvy. Zřeknutí se, souhlas, úprava či změna podmínek této smlouvy zavazuje Depositphotos pouze v písemné formě podepsané Depositphotos. Uzavřením této smlouvy se vzdáváte podmínek stanovených v jakémkoliv jiném dokumentu, který je navíc, nebo v rozporu s podmínkami této smlouvy. Všechny tyto podmínky jsou považovány Depositphotos za významné změny této smlouvy a jsou zamítnuty. Pokud provedete s Depositphotos samostatnou smlouvu uzavřenou mokrým razítkem, má Depositphotos právo změnit seznam povolených a zakázaných způsobů použití souboru. Jakékoliv takové změny budou popsány a zaznamenány v pozměněné smlouvě, avšak tyto změny nebudou uvedeny ve společné smlouvě zveřejněné na internetových stránkách.
  4. Pokud zahájí Depositphotos jakoukoliv akci nebo řízení proti vám k prosazení či interpretaci této smlouvy, nenese Depositphotos odpovědnost za jakékoli poplatky, výdaje a platby za právní zastoupení (včetně všech souvisejících nákladů a výdajů) vzniklé v souvislosti s takovými žalobami a ve spojení s vynucováním jakéhokoliv rozhodnutí či příkazu tím získaného.
  5. Tato smlouva a práva a povinnosti této smlouvy nesmí být vámi přidělena, zcela ani zčásti, bez předchozího písemného souhlasu Depositphotos, a jakékoliv neoprávněné přidělení nebo převod bude stíhán.
  6. Tato smlouva a všechny související dokumenty jsou psané v angličtině. Každý překlad této smlouvy nebo jakákoliv verze v jiném jazyce než v angličtině, je určena pouze pro pohodlí čtenáře. V případě rozporu mezi anglickou verzí a jinou verzí má anglická verze přednost.
  7. Titulky a nadpisy obsažené v této smlouvě jsou uvedeny pro orientaci a pohodlí a nejsou brány v potaz při výkladu nebo vysvětlení této smlouvy.
  8. Stažením souboru berete na vědomí, že jste si přečetli tuto smlouvu a souhlasíte s dalšími dokumenty, kterými se řídí činnost těchto stránek a využívání souborů.

  UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A POCHOPILI TUTO SMLOUVU A MĚLI MOŽNOST VYHLEDAT NEZÁVISLÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PŘED PODEPSÁNÍM TÉTO SMLOUVY. S OHLEDEM NA VÁŠ SOUHLAS K POSKYTOVÁNÍ SOUBORŮ DEPOSITPHOTOS, SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.

  V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY SI DEPOSITPHOTOS VYHRAZUJE PRÁVO (BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ) POZASTAVIT VÁŠ ÚČET A ZRUŠIT LICENCI NA STAŽENÉ SOUBORY.

  POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI O TOM, JAKOU ZVOLIT PRO VYBRANÝ SOUBOR LICENCI, KONTAKTUJTE PROSÍM SLUŽBU PODPORY PRO OBJASNĚNÍ, JEŠTĚ NEŽ STÁHNETE JAKÝKOLIV SOUBOR.

  V platnosti od 20.dubna 2015

  Rovněž doporučujeme podívat se na naše "Porovnání licenčních schopností" kliknutím zde.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: