Live Chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • Standardní a rozšířená licenční smlouva
 • STANDARDNÍ A ROZŠÍŘENÁ LICENČNÍ SMLOUVA

  DEFINICE
  • Soubor: Fotografie, vektorový obrázek, video nebo jiný obsah nabízený na webových stránkách www.depositphotos.com.
  • Položka pro další prodej: položka, která bude distribuována pro zvýšení komerčního příjmu (prodej webových šablon, triček, knih, kalendářů, atd.).
  • Poznámka: položka vytvořena na žádost klienta není nezbytně považována za položku pro další prodej. Nicméně pokud klient distribuuje nebo má v úmyslu distribuovat tuto položku za účelem zvýšení komerčního příjmu, považuje se za položku pro další prodej. Při práci na projektu pro klienta berte v úvahu konečné použití položky před zakoupením Souboru, abyste správně určili příslušnou licenci pro tento nákup.
  • Položka pro volnou distribuci: položka, která bude distribuována široké veřejnosti bez účelu zvyšování jakýchkoliv komerčních výnosů (zdarma webové šablony, pohlednice, letáky, reklamní předměty, atd.)
  OBECNÁ USTANOVENÍ

  Každý Soubor na webových stránkách www.depositphotos.com lze zakoupit v rámci Standardní licence nebo Rozšířené licence. Nákupem Souboru kupující obdrží nevýhradní, nepřenosné a celosvětové právo užívat jej v rámci zakoupené licence v neomezeném počtu.

  KAŽDÁ ZAKOUPENÁ STANDARDNÍ ČI ROZŠÍŘENÁ LICENCE JE JEDNORÁZOVÁ. Jedna licence jednorázově opravňuje jednu (1) osobu (uživatele), ke stažení a používání zakoupených souborů. Stejný účet nemá právo používat více uživatelů a mít tak přístup k jednotlivým předplatitelským plánům. Každý uživatel, který chce získat přístup k Depositphotos, musí mít svůj vlastní účet. Depositphotos má však také speciální plány pro firemní užití a vícenásobné internetové uživatele. Pro více informací prosím kontaktujte naši podporu nebo navštivte naši stránku plány & ceny.

  Ke zvolení správné licence postupujte vždy podle těchto jednoduchých pravidel:

  • Pokud se Soubor nepoužije ANI k vytvoření položky pro další prodej ANI k volné distribuci, je vždy vhodná Standardní licence.
  • Pokud se Soubor se použije k vytvoření položky pro další prodej nebo k volné distribuci:
  • pokud Soubor hraje podružnou úlohu v položce, je příslušná Standardní licence;
  • pokud Soubor hraje významnou úlohu v položce, je příslušná Rozšířená licence.

  Pokud se zakoupený Soubor nepoužije ANI k vytvoření položky pro další prodej ANI pro volnou distribuci, na úloze zakoupeného souboru v položce (podružná nebo významná úloha) nezáleží. Pro tento druh použití je vždy vhodná Standardní licence.

  Pokud se zakoupený Soubor použije k vytvoření položky pro další prodej nebo k volné distribuci, je důležité určit úlohu tohoto Souboru v položce. Pokud je úloha podružná, je možné zakoupit Soubor pod Standardní licencí. Nicméně v případě, že hraje významnou úlohu, musí být Soubor zakoupen pod Rozšířenou licencí.

  ROZDÍL MEZI „HLAVNÍ ÚLOHOU“ A „VEDLEJŠÍ ÚLOHOU“

  Úloha Souboru, kterou hraje v kterékoliv položce je určena tím, jakou hodnotou Soubor přispěje položce a nakolik Soubor ovlivní zákazníka k rozhodnutí zvolit právě tuto konkrétní položku z jiných podobných položek.

  • Podružná úloha: Pokud je Soubor vedlejší částí položky, významným způsobem nepřispívá položce a neovlivňuje zákazníka k tomu, aby dal přednost této položce, je považován za Soubor hrající podružnou úlohu v položce.
  • Významná úloha: Pokud je Soubor primární, definovanou nebo důležitou součástí položky, zvyšuje vnitřní hodnotu položky, nebo ovlivňuje zákazníka k tomu, aby dal přednost této konkrétní položce, je považován za Soubor hrající významnou úlohu v položce.
  1. STANDARDNÍ LICENCE

  Standardní licence umožňuje použití zakoupeného souboru pro vytváření různých druhů položek (s výjimkou zboží za účelem dalšího prodeje nebo položek pro volnou distribuci, kde hraje Soubor významnou úlohu v položce a přidává mu hodnotu).

  Použití zakoupeného Souboru v souladu s podmínkami pro Standardní licenci:

  Počet kopií či zobrazeníNeomezeno
  Počet kopií či zobrazení v elektronickém užitíNeomezeno
  Maximální povolená velikost souboru (rozlišení) pro elektronické použitíNeomezené (rozlišení by nemělo překročit rozlišení displeje dotyčného zobrazovacího zařízení)
  Tvorba veškerého zboží, s výjimkou zboží určeného k dalšímu prodeji nebo položek pro volnou distribuci, kde Soubor hraje významnou úlohu v položce a přidává mu hodnotuPovoleno
  Tvorba položek určených k dalšímu prodeji či položek určených k volné distribuci, kde Soubor hraje podružnou úlohu v položcePovoleno
  Tvorba položek určených k dalšímu prodeji či položek určených k volné distribuci, kde Soubor hraje významnou úlohu v položce a přidává mu hodnotuZakázáno

  Příklady povoleného užití:

  • Digitální použití: články nebo publikace na blozích nebo webových stránkách, reklamní bannery; spořiče obrazovky; tapety, software (pro PC nebo mobilní zařízení),e- pohlednice nebo e-maily, e-knihy; prezentace (PowerPoint, Flash, atd.); filmy, videa nebo TV reklama, neoficiální loga, atd.
  • Tiskové použití: inzeráty v novinách nebo časopisech, reklamní tiskoviny, obálky či ilustrace knih, noviny, časopisy; vizitky; letáky, plakáty, CD / DVD obaly; obaly a etikety výrobků, kancelářské potřeby: šanony, zápisníky, pera, tužky, nálepky, přívěsky, kalendáře, hrnky nebo skleničky, podložky pod myš, trička, oblečení, atd.
  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE

  Rozšířená licence umožňuje použití zakoupeného souboru K vytvoření položky pro další prodej nebo položky pro volnou distribuci, kde soubor hraje významnou úlohu v položce a přidává jí hodnotu.

  Použití zakoupeného souboru podle podmínek Rozšířené licence:

  Počet kopií či zobrazeníNeomezeno
  Počet kopií či zobrazení v elektronickém užitíNeomezeno
  Maximální povolená velikost souboru (rozlišení) pro použití v elektroniceNeomezené (rozlišení by nemělo překročit rozlišení displeje dotyčného zobrazovacího zařízení)
  Tvorba položek určených k dalšímu prodeji či položek určených k volné distribuci, kde Soubor hraje podružnou úlohu v položcePovoleno
  Tvorba položek určených k dalšímu prodeji či položek určených k volné distribuci, kde Soubor hraje významnou úlohu v položce a přidává jí hodnotuPovoleno

  Příklady povoleného užití:

  • Digitální použití: šablony reklamních bannerů, webové šablony, šablony dokumentů, šablony prezentací (PowerPoint, Flash, atd.), ostatní šablony, spořiče obrazovky, tapety na plochu, softwary (pro PC a mobilní zařízení), e-pohlednice nebo e-maily, e-knihy, filmy či videa, atd.;
  • Tištěné použití:knihy sestávající převážně z ilustrací, plakáty, kancelářské potřeby: šanony, zápisníky, pera, tužky, nálepky, přívěsky, kalendáře, hrnky a skleničky, podložky pod myš, trička, oblečení, atd.
  PŘÍKLADY

  Tyto příklady Vám usnadní pochopit, zda budete potřebovat standardní licenci nebo Rozšířenou licenci:

  • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor k vytvoření obrazu pro knihu určenou pro další prodej v obchodech. Pokud se kupující rozhoduje zakoupit si knihu především pro její obsah a ne pro její obálku nebo ilustrace uvnitř, bude Soubor hrát podružnou úlohu (Standardní licence). Nicméně pokud je kniha složena převážně z ilustrací, pak obrazy jsou hlavním důvodem, proč se kniha prodává, a proto Soubor hraje významnou úlohu (Rozšířená licence).
  • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor k vytvoření motivu, který chcete vytisknout na trička a dále prodávat v obchodech. Soubor je významný v celkovém designu, kupující se rozhoduje pro koupi trička hlavně kvůli obrázku. Soubor tedy hraje významnou úlohu (Rozšířená licence).
  • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor k vytvoření obrázku pro použití v letácích k volné distribuci (např. reklama na událost). Jelikož lidé se zajímají zejména o informace poskytnuté v letáku, a ne o obrázek použitý v designu letáku, obrázek hraje podružnou úlohu (Standardní licence). Tento příklad může být použit také pro mnoho jiných tištěných položek, včetně, nikoliv však pouze k: reklamním materiálům; obálkám či ilustracím knih, novinám a časopisům; vizitkám; letákům, CD / DVD, obalovým výrobkům či etiketám; atd.
  • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor pro použití v programu pro volnou distribuci (bezplatné stahování) na svých webových stránkách. Pokud se zákazníci zajímají o samotný program, ne o obrázek, který byl použit jako součást designu, pak obrázek hraje podružnou úlohu (Standardní licence). Pokud bude Soubor, který se chystáte zakoupit, hrát významnou úlohu v programu (například spořič obrazovky), je nutné zakoupit jej pod Rozšířenou licencí.
  • Vy (nebo váš klient) si zakoupíte Soubor pro použití na návrh internetové pohlednice nebo pohledu pro fvolnou distribuci, a položka je zajímavá především pro tuto ilustraci, obrázek hraje významnou úlohu (Rozšířená licence).
  POZNÁMKA K AUTORSKÝM PRÁVŮM

  Pokud je zakoupený soubor použit pro redakční účely (články a publikace na blogu či webových stránkách, v novinách, časopisech, atd, nebo v televizi), musí být oznámení o autorských právech zobrazeno vedle souboru, nebo ve spodní části článku. Toto oznámení musí obsahovat následující text: "©Depositphotos.com/[jméno či přezdívka přispěvatele]".

  POUŽITÍ POUZE PRO EDITORIAL

  Soubory označené "pouze Editorial" se prodávají pod omezenou Standardní licencí, a je zakázáno jejich užití pro komerční použití a reklamu. Tyto soubory mohou obsahovat obrázky lidí bez schválení modelu, soukromé vlastnictví, slavné obchodní značky a jiné chráněné prvky, na které Depositphotos nemusí mít zvláštní oprávnění potřebné pro komerční použití nebo reklamy.

  Příklady povoleného užití Souborů "pouze Editorial":

  • Vydavatelství: noviny, časopisy, atd., výrobky nebo publikace na blozích či webových stránkách, články v encyklopediích, příručky, nekomerční použití v souvislosti s významnými událostmi; nekomerční prezentace, televizní pořady; osobní použití.

  Příklady zakázaného užití Souborů "pouze Editorial":

  • Jakékoliv komerční účely, reklamní nebo marketingové předměty, výrobky, propagace obchodních značek.
  VLASTNICTVÍ

  Zakoupení Souboru dává kupujícímu nevýhradní licenci na neomezenou dobu a na neomezené území, bez práva udělit licenci nebo podlicenci Souboru třetím osobám a umožňuje použití Souboru k vytvoření jakéhokoli druhu položky. Autor Souboru se však tímto nevzdává vlastnictví ani práva na duševní vlastnictví Souboru. Všechna ostatní práva k Souboru, včetně vlastnických a jiných práv duševního vlastnictví, zůstávají Depositphotos a/nebo přispěvateli Souboru.

  ZAKÁZANÉ UŽITÍ SOUBORU

  Za žádných okolností nesmí být soubory použity pro následující účely:

  • Chcete-li zakoupený Soubor poskytnout k dispozici pro stahování zdarma;
  • Chcete-li vytvořit podmínky, za nichž může být Soubor extrahován z výrobku;
  • Chcete-li přenášet nebo dále prodávat třetím osobám sublicence nebo práva k Souboru;
  • Chcete-li umožnit třetím stranám přístup k Souboru pro další použití;
  • Chcete-li odeslat neupravený soubor v elektronické podobě s rozlišením větším než rozlišení displeje dotyčného zobrazovacího zařízení;
  • Chcete-li vytvořit oficiální logo, název společnosti, nebo obchodní značku;
  • Ukazovat osobu zobrazenou v souboru v potenciálně citlivých tématech, která lze považovat za urážlivé nebo nelichotící této osobě (např. v souvislosti s duševními či fyzickými zdravotními problémy, sociální tématikou, sexuální nebo implicitně sexuální aktivitou či preferencí, kriminalitou, fyzickým či duševním zneužíváním nebo zdravotní indispozicí);
  • K pornografickým účelům;
  • K nelegálním účelům;
  • Ke spamové poště;
  • V položkách či produktech použitých na podporu rasismu nebo jiných diskriminačních praktik, které by mohly poškodit přispěvatele Souboru, osoby či modely v Souboru;
  • Pro použití, předvádění a zveřejňování materiálů takovým způsobem, který by vedl k závěru, že model v Souboru schvaluje nebo podporuje položky či služby jakéhokoli podniku či obchodní značky.

  POKUD MÁTE JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI O TOM, ZDA VAŠE POUŽITÍ SOUBORU JE ČI NENÍ V SOULADU S PODMÍNKAMI OBOU LICENCÍ, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠI SLUŽBU PORPORY PRO OBJASNĚNÍ PŘED USKUTEČNĚNÍM NÁKUPU.

  Rovněž doporučujeme podívat se na naše "Porovnání licenčních schopností" kliknutím zde.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Editovat
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: