Živý chat Naše plány & ceny
 • Právní informace
 • DMCA Ohlášení o porušení autorských práv
 • Vyhláška o porušení DMCA autorských právech

  Depositphotos Inc. („Depositphotos“) respektujeme duševní vlastnictví a očekáváme, že uživatelé našich stránek budou mít stejný názor. Pokud si myslíte, že nějaký soubor, který je k dispozici na Depositphotos, porušuje autorská práva, která vlastníte či spravujete, podle uvedení v Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (DMCA) postupujte prosím podle následujících pokynů. Oznámení musí být písemné sdělení, předložené Depositphotos jmenovanému zástupci a musí obsahovat následující:

  • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem majitele výhradního práva, které mělo být porušeno.
  • Identifikace díla chráněného autorským právem, prohlášeným za porušené, nebo, v případě, že jde o  více prací s autorským právem na jedné online webové stránce, bude toto pokryto jediným oznámením s prezentací souborů, kterých se toto týká.
  • Identifikace materiálu, který je prohlášen za porušující autorské právo, nebo je předmětem protiprávní činnosti a má být odstraněn, nebo má být znemožněný přístup k němu, a informace dostatečné k tomu, aby Depositphotos lokalizovala tento materiál.
  • Informace dostatečné k tomu, aby Depositphotos mohla kontaktovat žalující stranu, což je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, tak rovněž elektronická adresa, na které může být žalující strana kontaktována.
  • Prohlášení, že žalující strana má důvod věřit, že použitý materiál, který je důvodem žaloby, nemá povolení od majitele autorských práv, od jeho zástupce ani ze zákonu.
  • Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a pod trestem křivé přísahy, že žalující strana má povolení jednat jménem majitele výhradního práva, které zde mělo být porušeno.

  Informace výše uvedené musí být předloženy formou písemného oznámení následujícímu pověřenému zástupci Depositphotos:

  Jméno zástupce určeného pro příjem oznámení o údajném porušení: Copyright Agent, Depositphotos Inc.
  Agent Copyright: 6750 N. Andrews Ave., Suite 200, Fort Lauderdale, FL 33309, USA.
  Číslo Faxu: 44-870-820-0052
  Emailová adresa jmenovaného zástupce: abuse@depositphotos.com

  Pokud se Vám nepodaří splnit všechny tyto požadavky, nebude Vaše DMCA oznámení platné. Na jakékoliv další otázky, včetně žádostí technické podpory, otázky ohledně vyúčtování atd., předložené tomuto agentovi nebude brán zřetel.

  Oblíbené
  Oblíbené Přidat do košíku Nová složka Nastavení
  • Zobrazit složku
  • Move Folder
  • Upravit složku
  • Smazat složku
  • Show Preview
  Kliknutím přidáte
  poznámky do této složky.
  Poznámky: